Kontakt

Aktualizace: 24.1.2011

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Ústav speciálněpedagogických studií
Žižkovo nám. 5
77140 Olomouc
e-mail: Projekt.Inovace@seznam.cz
tel: 585 635 317 | mobil: 733 690 851