Studijní texty vytvořené v rámci projektu

Aktualizace: 20.8.2013

LÉKAŘSKÉ PROPEDEUTIKY:

 • Základy audiologie pro speciální pedagogy
 • Somatologie a somatopatologie pro speciální pedagogy
 • Psychiatrie pro speciální pedagogy
 • Neurologie pro speciální pedagogy
 • Základy oftalmologie pro speciální pedagogy
 • Ortopedie pro speciální pedagogy

SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PROPEDEUTIKY:

 • Lidé se zdravotním postižením – historické aspekty
 • Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením

PSYCHOLOGICKÉ PROPEDEUTIKY:

 • Obecná psychologie
 • Sociální a pedagogická psychologie pro speciální pedagogy
 • Patopsychologie se zaměřením na psychologii handicapu

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PROPEDEUTIKY:

 • Právo, společnost a zdravotně postižení
 • Vybrané kapitoly z práva pro speciální pedagogy
 • Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – kvalita života
 • Kvalita v sociálních službách