Řešitelský tým projektu

Aktualizace: 1.4.2012

Hlavní řešitel

 

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
zdenka.kozakova@upol.cz

Řešitelský tým

  • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
  • Mgr. Alena Michalíková

Koordinátor klíčových aktivit

  • Ing. Petra Ochmannová

Studijní opory a kurikula budou vytvářet erudovaní lékaři, psychologové a ostatní odborníci z oblasti příslušné propedeutické disciplíny.

Administrativní pracovník

  • Mgr. Romana Dočkalová
  • Bc. Monika Kubíčková

Partneři projektu

 

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, nám. Republiky 3, 779 00, Olomouc, zastoupená Mgr. Martinem Bednářem, Ph.D., ředitelem

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Třída kosmonautů 4, 779 00, Olomouc, zastoupená Mgr. Jiřím Langerem, ředitelem

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, Olomouc, U sportovní haly 1a, 779 00, Olomouc, zastoupená Mgr. Lubomírem Schneiderem, ředitelem